ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

          Մրցույթի հայտարարություն         գր. նախարարին             

  գրություն մարզպետին                                        խորհրդի որոշում

 

 

 

 

                        գր. նախարարին                             գր. մարզպետին

 

                      Խորհրդի որոշում         Մրցույթի  հայտարարություն   

 

 

 

Խորհրդի որոշում

 

 

Ծնողական խորհրդի նիստի արձանագրություն

 

մանկավարժական խորհրդի նիստի արձանագրություն

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 1         ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 2

 

Զարգացման ծրագիր -Ա. Գրիգորյան

 

Խորհրդի որոշում        Մրցույթի հայտարարություն         գրություն նախարարին     Գրություն մարզպետին

 

 

 

 

 

Մանկավարժ. խորհրդի նիստի արձանագրություն

 

Ծնողական խորհրդի նիստի արձանագրություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ                    ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

        zargacman cragir — Եղիշե Մկրտչյան

 

 

 

 

 

մրցույթի հայտարարություն           գրություն նախարարին         գրություն մարզպետին          Խորհրդի որոշում

 

Տեղեկատվություն

 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Արձանագրություն

 

 

     ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ               ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ — 1

 

 

գրություն-Նախարարին       գրություն-մարզպետին        խորհրդի-որոշում       մրցույթի-հայտարարութ-յուն

 

 

 

 

zargacman cragir — Yegishe M, (1)                                

 

 

 

Զարգացման ծրագիր -Ա. Գրիգորյան (1)