Հաշվետվություններ

 

 

Ծր. ցուցան. 1      Ծր. ցուցան. 2     Դր. հոսքեր 1     Դր. հոսքեր 2

 

 

դր. հոսքեր 1         դր. հոսքեր 2              ծր. ցուցանիշներ 1       ծր. ցուցանիշներ 2

 

 

 

դր հոսքեր                          ծր. ցուց

 

 

ծր ցուց և դրամ հոսքեր                                                             

 

ծր. ցուց.               դր հոսքեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

դր. հոսքեր          ծր. ցուցանիշներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ծր. ցուցանիշ 1      ծր. ցուցանիշ 2

դր. հոսքեր1       դր. հոսքեր 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

դրամ. հոսքեր 1դր.հոսքեր 2ծր. ցուցանիշ1ծր. ցուցանիշ

դրամ. հոսքեր             ծր.ցուցանիշ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

դր. հոսքեր 1          դր. հոսքեր 2    

   ծր. ցուց. 1      ծր. ցուց. 2       ծր. ցուց. 3դր.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

դր. հոսքեր1        դր. հոսքեր 2  

  ծր. ցուց1       ծր. ցուց2       ծր. ցուց3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

հոսք1    դր. հոսք2     ծր. ցուց.   ծր. ցուց1     ծր.ցուց.2

 

 

 

 

դր. հոսքեր1ծր. ցուցանիշ 1      ծր. ցուցանիշ 2       ծր. ցուցանիշ 3

 դր. հոսքեր 1     դր. հոսքեր 2

 

 

 

 

 

 

 

դր. հոսքեր 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    դր.ցուց.1   դր.ցոց.2   դր.ցուց.3    դր. հոսքեր1      դր.հոսքեր2