Հաշվետվություններ

 

 

դրամ. հոսքեր             ծր.ցուցանիշ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

դր. հոսքեր 1          դր. հոսքեր 2    

   ծր. ցուց. 1      ծր. ցուց. 2       ծր. ցուց. 3դր.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

դր. հոսքեր1        դր. հոսքեր 2  

  ծր. ցուց1       ծր. ցուց2       ծր. ցուց3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

հոսք1    դր. հոսք2     ծր. ցուց.   ծր. ցուց1     ծր.ցուց.2

 

 

 

 

դր. հոսքեր1ծր. ցուցանիշ 1      ծր. ցուցանիշ 2       ծր. ցուցանիշ 3

 դր. հոսքեր 1     դր. հոսքեր 2

 

 

 

 

 

 

 

դր. հոսքեր 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    դր.ցուց.1   դր.ցոց.2   դր.ցուց.3    դր. հոսքեր1      դր.հոսքեր2