ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրիլի 30-ին   Ձորագյուղի  Հ.  Ղազարյանի  անվան  հիմնական դպրոցում  տեղի  ունեցավ  համապետական  շաբաթօրյակ:

Շաբաթօրյակ                      շաբաթօրյակ

 

 

 

Հայտարարություն

 

 

Արձանագրւթյուն123

zargacman cragir — Yegishe M, (1

 

 

Զարգացման ծրագիր -Ա. Գրիգորյան (1)

 

 

գրություն Նախարարին       գրություն մարզպետին        խորհրդի որոշում        մրցույթի հայտարարութ յուն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հայտարարվում  է  մրցույթ՝  ՀՀ  << Գեղարքունիքի մարզի  Ձորագյուղի Հ. Ղազարյանի  անվան  հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի  Երգ-երաժշտություն  (12 դասաժամ) առարկայի  ուսուցչի թափուր տեղի համար:

Մրցույթն  անցկացվում  է  երկու  փուլով՝ թեստավորման  և  հարցազրույցի: Թեստավորման  փուլն  անցկացվում  է՝  ըստ  ՀՀ ԿԳՄՍՆ  մշակված  հարցաշարի:  Հարցազրույցի  փուլի  հարցաշարը  կազմում է  հաստատությունը և  յուրաքանչյուր  մասնակցի  հետ  հարցազրույցն  անցկացնում  առանձին:

Մրցույթին մասնակցելու  համար  պետք  է  ներկայացնել՝

  • դիմում (Ձև1), մեկ  լուսանկար 3*4 չափի,
  • բարձրագույն  կրթության  մասին  փաստաթուղթ (դիպլոմ),
  • անձը հաստատող  փաստաթուղթ,
  • <<Հանրակրթության մասին>>  ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին  մասին  համապատասխան՝աշխատանքային  ստաժի  վերաբերյալ  տեղեկանք  աշխատավայրից և  աշխատանքային  գրքույկի  պատճենը (առկայության  դեպքում),
  • ինքնակենսագրություն (Ձև5),
  • այլ պետությունների  քաղաքացիները՝  ՀՀ  աշխատելու իրավունքը  հավաստող  փաստաթուղթ,
  • ՀՀ արական  սեռի քաղաքացիները՝ նաև զինվորական  գրքույկը,
  • հրատարակված հոդվածների ցանկ  կամ  գիտական  կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության  դեպքում),
  • որակավորման տարակարգ ունենալու  դեպքում՝ հավաստող  փաստաթուղթ:

 

Տնօրենի կողմից  նշանակված  պատասխանատու  անձը  փաստաթղթերի  բնօրինակները  համեմատում  է  պատճենների  հետ  և  բնօրինակները վերադարձնում:  Եթե ներկայացված փաստաթղթերի  ցանկն  ամբողջական  չէ  կամ  առկա  են  թերություններ,  մասնակիցը  կարող  է  մինչև  փաստաթղթերի  ընդունման ժամկետի  ավարտը  վերացնել  և  համալրել  դրանք:

Փաստաթղթերը  ընդունվում  են  սույն  հայտարարության հրապարակման  օրվանից  մինչև  սեպտեմբերի  20-ը  ներառյալ,  ամեն  օր՝  ժամը 10:00-ից  15:00-ը,  բացի շաբաթ, կիրակի  և  այլ ոչ  աշխատանքային  օրերից:

Մրցույթը  տեղի  կունենա  սեպտեմբերի 28-ին՝  ժամը  13:00-ին, ՀՀ  Գեղարքունիքի  մարզի  Ձորագյուղի  Հ.  Ղազարյանի  անվան  հիմնական  դպոցում.  հասցեն՝  Գեղարքունիքի  մարզ  գ. Ձորագյուղ  12փ. 26 շենք:

Տեղեկությունների  համար  զանգահարել՝ 093-81-06-48  հեռախոսահամարով: